SimNEXT module

Uitvoeren van teamtraining


Stel je voor... Je hebt een training gegeven voor een interprofessioneel team. Uit de feedback wordt duidelijk dat enkele deelnemers veel geleerd hebben en anderen helemaal niets. De deelnemers vonden het wel een leuke training maar dat is voor jou niet goed genoeg. Hoe kun je er volgende keer voor zorgen dat alle deelnemers iets leren?

Deze module draait om de volgende vragen:

  • Hoe ontwerp je een training die aansluit op de verschillende ervaringsniveaus en/of professies van de deelnemers?
  • Hoe kan je die verschillen effectief inzetten om deelnemers van elkaar te laten leren in een training?
  • Hoe stuur je het scenario adequaat en tijdig bij om optimaal aan te sluiten bij ieders niveau?
  • Hoe creëer je een veilig leerklimaat waarin teamleden van elkaar kunnen leren?

In deze module zoomen we in op de keuzes die we kunnen maken om teamleren te stimuleren in de verschillende fases van simulatieonderwijs.

We dagen je uit om actief aan de slag te gaan met:

  • Het voorbereiden van een training gericht op teams
  • Technieken toe te passen tijdens je training die teamleren stimuleert.
  • Scenario’s te introduceren die teamleren stimuleert.
  • Het doelgericht inzetten van observatoren tijdens een teamtraining.

Praktische informatie (onder voorbehoud!)

Opbouw
Twee aaneengesloten dagen fysiek onderwijs met ongeveer acht weken later één online sessie. Daartussen opdrachten om uit te voeren op de werkplek. Totale tijdsinvestering: ongeveer 40 uur.

Trainers
Albert-Jan Klein Ikkink & Peter Bennik

Datum fysiek onderwijs
20 & 21 november 2024.
Locatie: Simulation Center UMC Groningen.
De online onderwijssessie wordt in samenspraak met deelnemers gepland.

Accreditatie:
Ja, accreditatie is aangevraagd.

Kosten:
€1195,-.


Let op:

Het inschrijven voor de modules verloopt via je portfolio. Je ontvangt je persoonlijke portfolio account na het volgen van de introductiesessie. Log in op je portfolio, ga naar de tab Modules, en dan naar de informatiepagina van de betreffende module.


Ga naar je portfolio