SimNEXT module

Ontwerpprincipes voor effectief leren


Stel je voor... bestaande onderwijsprogramma's willen graag overstappen van klassikaal onderwijs of e-learningmodules naar meer simulatie-gebaseerd leren en begeleide oefening in de praktijk. Jouw advies, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, omvat een doordachte combinatie van verschillende SimZones en werkplekleren. Hoe ziet dat eruit?

Deze module draait om de volgende vragen:

  • Wat is ervoor nodig om transfer van het geleerde van de simulatie naar de praktijk te bewerkstelligen?
  • Hoe maak je doordachte ontwerpkeuzes op basis van theoretische en wetenschappelijke inzichten?
  • Hoe maak je een optimale combinatie van gesimuleerde scenario’s en andere onderwijsmethoden?
  • Hoe verweef je simulatieonderwijs en werkplekleren?

In deze module leer je eerst over de basale leerprocessen die nodig zijn voor het verwerven van complexe vaardigheden en het overbrengen van het geleerde naar de praktijk. Dan ga je aan de hand van hedendaagse instructietheorie op zoek naar ontwerpprincipes voor elk van de SimZones. Tijdens de startbijeenkomst analyseer en vergelijk je samen met de trainers en overige deelnemers een aantal voorbeeldontwerpen van simulatieprogramma’s en ga je na of de ontwerpprincipes hierin goed zijn toegepast. Daarna is het de beurt aan jezelf: je krijgt de kans om zelf een ontwerp uit je eigen context te analyseren en verbeteren, waarbij je hulp krijgt van de overige deelnemers en de trainers. Je krijgt hierbij hulpmiddelen, zoals sjablonen en werkbladen die je ook in je eigen context kunt (blijven) gebruiken.

Noot: in deze module zullen we niet heel diep ingaan op toetsing en assessment. Dit zal worden behandeld in een toekomstige module.


Praktische informatie

Opbouw
Twee aaneengesloten dagen fysiek onderwijs met ongeveer acht weken later één online sessie. Daartussen opdrachten om uit te voeren op de werkplek. Totale tijdsinvestering: ongeveer 40 uur.

Trainers
Jimmy Frerejean & Henk Metz

Datum fysiek onderwijs
26 & 27 september 2024 10:00 - 16:00 (lunch beide dagen inbegrepen)
Locatie: Simulatiecentrum Maastricht UMC+.
De online onderwijssessie wordt in samenspraak met deelnemers gepland.

Accreditatie:
Ja, accreditatie is aangevraagd.

Kosten:
€1195,-


Let op:

Het inschrijven voor de modules verloopt via je portfolio. Je ontvangt je persoonlijke portfolio account na het volgen van de introductiesessie. Log in op je portfolio, ga naar de tab Modules, en dan naar de informatiepagina van de betreffende module.


Ga naar je portfolio