Image
Image

Nieuw bij SimNEXT? Er vinden in 2024 twee introductiemodules plaats:

 • Op 6 & 7 maart 2024 (voorafgaand aan het DSSH congres). Locatie: UMC Groningen.
 • Op 3 & 4 oktober 2024. Locatie: METS Center Bilthoven.

Lees hieronder meer.

Wat is SimNEXT?

De commissie educatie van de DSSH en het Maastricht UMC+ Simulatiecentrum zijn een samenwerking aangegaan met de School of Health Professions Education van Maastricht University en hebben een structureel ontwikkelingsprogramma opgezet voor onderwijzers in simulatieonderwijs in de zorg. Dit programma biedt een verzameling onderwijsmodules die docenten, instructeurs, facilitators en andere betrokkenen in het simulatieonderwijs in staat stelt hun kennis en vaardigheden te verbreden en verdiepen om nu en in de toekomst kwaliteitsvol simulatieonderwijs te kunnen bieden.

Bij dit traject zijn ook betrokken: het METS Center Bilthoven, het Technical Medical Centre (TechMed) University of Twente, en het Simulation Center UMCG. De organisatie wordt gesteund door de Society for Simulation in Europe (SESAM) en heeft een divers platform en breed netwerk dat garant staat voor een sterke kwaliteitsimpuls voor het simulatieonderwijs in Nederland.

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod en de laatste ontwikkelingen?


Blijf op de hoogte via onze LinkedIn pagina

SimNEXT modules

Het SimNEXT professionaliseringsprogramma bestaat uit acht verschillende modules die flexibel te kiezen zijn. In elke module staat één kritische beroepstaak van de simulatieprofessional centraal.

Introductiemodule
De introductiemodule is de enige SimNEXT module die verplicht is. Hierin maak je kennis met het SimNEXT programma, onze werkwijze, en ontmoet je de andere deelnemers. Samen met de andere deelnemers ga je onder leiding van onze trainers op verkenning naar de kwaliteit van simulatieonderwijs. Wat versta je precies onder kwaliteit? Hoe zie je dat? Wat komt er allemaal bij kijken? Wanneer is simulatieonderwijs nu goed simulatieonderwijs?

 • Startdatum: 6 & 7 maart (tweedaagse opening)
 • Locatie opening: UMCG Groningen
 • Duur: totale looptijd van 2 à 3 maanden met een studielast van ongeveer 56 uur
 • Opzet: Tweedaagse opening in september met aansluitend leren op de eigen werkplek. Online intervisiesessie eind september/begin oktober (datum in overleg) met aansluitend verder leren op de eigen werkplek. Online afsluitende sessie eind oktober/begin november (datum in overleg).
 • Studiemateriaal: wordt via een online omgeving verstrekt.
 • Ingangseisen: Je hebt de EUSIM, STAP, of GIC cursus afgerond of een vergelijkbare startcursus.
 • Accreditatie: 10 punten bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, en Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 • Kosten: €850,-

Schrijf je in

Volgende modules
Na het doorlopen van de introductiemodule kun je kiezen uit onderstaande vervolgmodules.

Agenda

 • 6 & 7 maart 2024: Introductiemodule. Locatie: UMC Groningen
 • 26 & 27 september 2024: Module Onderwijsontwerp voor transfer. Locatie: Maastricht UMC+
 • 3 & 4 oktober 2024: Introductiemodule. Locatie: METS Center Bilthoven
 • 20 & 21 november 2024: Module Teamtraining geven. Locatie: UMC Groningen.

De datum voor de module Vaardighedenonderwijs geven is nog niet bekend. Meer informatie over de modules vind je hier binnenkort.


Image

Wat leer je bij SimNEXT?

Voor het verzorgen van effectief, doelmatig, en boeiend onderwijs is meer nodig dan alleen vakinhoudelijke kennis. Het uitvoeren van simulatieonderwijs vereist doordachte keuzes in didactische aanpak. Om deze te kunnen onderbouwen is begrip van goed onderwijsontwerp essentieel. Maar zowel de uitvoering als het ontwerp vereisen scherp zicht op de behoefte van de lerende en de context waarin geleerd wordt. Bij SimNEXT zijn al deze aspecten samengevat in een competentieraamwerk bestaande uit analyseren, ontwerpen, uitvoeren, en evalueren, aangevuld met de competentie lifelong learning.


Kernvaardigheid

Deelvaardigheden

A1. Behoefte vaststellen
 1. Oriënteren op de behoefte
 2. Haalbaarheidsinschatting maken
 3. Besluiten of aan deze behoefte kan worden voldaan met een onderwijsprogramma
A2. De leersituatie in kaart brengen
 1. Belangen van alle stakeholders in kaart brengen
 2. De doelgroep analyseren
 3. De inhoud analyseren in termen van aan te leren competenties (of kennis, vaardigheden, attituden)
A3. Een plan opstellen
 1. Een concreet en meetbaar resultaat omschrijven
 2. Doelen formuleren
 3. Een voorzet maken voor een ontwerp
 4. Het plan afstemmen met de aanvrager en eventueel bijstellen

Wie is SimNEXT?

Placeholder Image

Dr. Uli Strauch

Intensivist /
Directeur MUMC+ Simulation center /
Voorzitter TRISIM /
Voorzitter DSSH

Placeholder Image

Jimmy Frerejean, PhD

Universitair Docent SHE Maastricht University / Onderwijskundige MUMC+ / TRISIM
Placeholder Image

Henk Metz

Cursusleider, instructeur & stafadviseur bij MUMC+ Academie
Placeholder Image

Peter Bennik

Docent METS Center / Docent GZW / Ambulanceverpleegkundige / EUSIM trainer

Placeholder Image

Miriam van der Velden, MSc

Onderwijskundige METS Center / Onderwijskundige RAVU
Placeholder Image

Albert-Jan Klein Ikkink

Crew Resource Management trainer voor zorgteams Simulation Center UMCG / STAP trainer

Placeholder Image

Simone Bolt, MSc

Onderwijskundige UMCG

Placeholder Image

Marije Hahnen-Florijn, MSc

Programmamanager Lifelong Learning Technisch Medisch Centrum Universiteit Twente